Category Archives: Kiến Thức Tiếng Anh

SO SÁNH (P1)

Trong mọi ngôn ngữ mà con người vẫn đang hằng ngày sử dụng trên thế...

CÂU HỎI ĐUÔI

“Cậu là người Việt Nam, đúng không?”, đây là một kiểu câu hỏi vô cùng...

LỜI NÓI TƯỜNG THUẬT

Lời nói tường thuật là phần kiến thức rất quan trọng trong tiếng Anh. Rất...

CÂU GIẢ ĐỊNH (P2)

Ở phần 1, chúng ta đã được học những dạng câu giả định thông dụng...

CÂU GIẢ ĐỊNH (P1)

Câu giả định, được dùng với mục đích biểu hiện việc một đối tượng mong...

CÂU ĐIỀU KIỆN (P2)

Với phần còn lại của câu điều kiện, chúng ta sẽ học về câu điều...

CÂU ĐIỀU KIỆN (P1)

“Nếu mình là cậu thì mình đã đi xem bộ phim ấy rồi”, mẫu câu...

CÂU GIÁN TIẾP

Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại một dạng câu vô cùng quen thuộc là...

CÂU BỊ ĐỘNG (P2)

Hẳn các bạn học sinh đều không có trở ngại gì khi làm những câu...

Tổng Quan Về Động Từ Khuyết Thiếu (Modal Verbs)

Động từ khuyết thiếu – Modal verbs là những động từ đắc biệt thuộc nhóm...