LỜI NÓI TƯỜNG THUẬT

Lời nói tường thuật là phần kiến thức rất quan trọng trong tiếng Anh. Rất nhiều các bạn học sinh sẽ gặp khó khăn khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang loại câu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để giải quyết khó khăn này nhé!

Lời nói tường thuật thường

Lời nói tường thuật thường thực chất chính là câu gián tiếp mà chúng ta đã học ở phần trước đó. Chúng ta cùng xem lại nhé!

Lời nói tường thuật dạng nghi vấn

Ở dạng nghi vấn, câu tường thuật có tới hai kiểu thể hiện, đó là Yes/ No questionWh~ question.

Yes/ No question:

Yes/ No question là kiểu câu hỏi phổ biến và thông dụng trong tiếng Anh, thường bắt đầu bằng trợ động từ hoặc động từ “to be”. Trong trường hợp được sử dụng với chức năng tường thuật, cách chuyển đổi cũng giống như câu tường thuật thường, tuy nhiên có vài điểm khác biệt cần lưu ý như sau:

  • Sử dụng các động từ để hỏi: ask, wonder,…
  • Sử dụng “if” hoặc “whether” đằng sau động từ để hỏi với chức năng nối hai mệnh đề với nhau.

S1 + ask/ wonder/… + O + if/ whether + S2 + V

Ex:

He said, “Do you like roses?”.

⇒ He asked me whether I liked roses.

Wh~ question:

Wh~ question là câu hỏi cơ bản, được sử dụng với tấn suất cao nhất trong tiếng Anh, thường bắt đầu với các từ nghi vấn What, Who, Where, When,…. Ở dạng tường thuật, Wh~ question cũng chuyển đổi tương tự câu tường thuật thường, song cũng cần chú ý vài điểm sau:

  • Sử dụng các động từ để hỏi: ask, wonder,…
  • Lặp lại từ nghi vấn sau động từ để hỏi.
  • Đổi trật tự vế sau thành trật tự câu trần thuật.

S1 + ask/ wonder/… + O + what/ who/ where/… + S2 + V

 

Ex:

She said, “What is your name?”.

⇒ She wondered what my name was.

Lời nói tường thuật mệnh lệnh, cầu khiến

Lời nói tường thuật mệnh lệnh, cầu khiến cũng tương tự như câu gián tiếp dạng mệnh lệnh, đề nghị chúng ta đã học ở phần trước, các con xem lại tại đây nhé!

Bài học hôm nay thật đơn giản đúng không nào? Chúng ta cùng làm một số bài tập để củng cố kiến thức nhé!

0 votes, 0 avg
0

Lời nói tường thuật

Điền các thông tin sau để bắt đầu làm bài

1 / 25

"Have you been to Bristol before?", he asked.

⇒ ___________________________________.

2 / 25

"Where are you going?", she asked.

⇒ ___________________________________.

3 / 25

"Where does Mary live?" she asked me.

⇒ ___________________________________.

4 / 25

"Do you study English well?" John asked Mai.

⇒ ___________________________________.

5 / 25

I want to see this movie with my girlfriend tomorrow.

⇒ ___________________________________.

6 / 25

“Linda, please don’t tell anyone my new number phone”, said Mary.

⇒ ___________________________________.

7 / 25

“Breakfast will not be served after 9:30” said the notice.

⇒ ___________________________________.

8 / 25

“I’ll phone you tomorrow”, he told me.

⇒ ___________________________.

9 / 25

“Open the door”, he said to them.

⇒ _________________________.

10 / 25

He said to us, “Come here tomorrow”.

11 / 25

“Don’t eat too much ice-cream,” said Nick’s mother to him.

12 / 25

“Please don’t mention it to anybody, ” Mary said to her friend.

13 / 25

“Don’t worry over such a small thing,” she said to me.

14 / 25

Sarah said, “I read Jane Eyre last year.”

15 / 25

Peter said to them: “Don’t leave the room until I come back.”

16 / 25

“Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.

17 / 25

“I can’t explain this rule to you,” said my classmate to me.

18 / 25

The scientist said the earth ______ the sun.

19 / 25

The woman asked _____ get lunch at school.

20 / 25

They asked me _______ in London then.

21 / 25

My parents reminded me ____ the flowers.

22 / 25

She warned me ____ late-night horror films.

23 / 25

Bill asked Tom ______ in London.

24 / 25

I wondered _______ the right thing.

25 / 25

“Bring me a cup of black coffee,” she said to the waiter.

Your score is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *