Category Archives: Bài Test Online

Bài Mini Test Lớp 9B – 23/02/2021

Bài mini test đầu giờ của lớp 9B ngày 23/02/2021 – Linh Vũ English. Bài...

Bài Mini Test Lớp 9A – 22/02/2021

Bài mini test đầu giờ của lớp 9A ngày 22/02/2021 – Linh Vũ English. Bài...

Bài Mini Test Lớp 11B – 22/02/2021

Bài mini test đầu giờ dành cho các bạn lớp 11B buổi ngày 22/02/2021 tại...

Bài Mini Test Lớp 11A – 22/02/2021

Bài mini test đầu giờ dành cho các bạn lớp 11A buổi ngày 22/02/2021 tại...

Bài Mini Test Lớp 12B – 21/02/2021

Bài mini test đầu giờ cho các bạn lớp 12B buổi ngày 21/02/2021 – Linh...

Mini Test – Lớp 10: Bài tập tổng hợp số 2

Hôm nay cô ra thêm bài tập tổng hợp thứ 2 nữa cũng với đủ...

2 Comments

Mini Test – Lớp 10: Bài tập tổng hợp số 1

Chào các con, hôm nay cô ra thêm bài tập tổng hợp với đủ loại...

2 Comments

English Test: Lớp 10 – Unit 5: INVENTIONS

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp...

3 Comments

English Test: Lớp 10 – Unit 4: For Better Community

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp...

2 Comments

English Test: Lớp 10 – Bài Giữa Kỳ Minitest 3

Chào các con, hôm nay cô ra thêm bài tập với đủ loại kiến thức,...

English Test: Lớp 10 – Bài Giữa Kỳ Minitest 2

Chào các con, hôm nay cô ra thêm bài tập với đủ loại kiến thức,...

4 Comments

English Test: Lớp 10 – Bài Mini-test Giữa Kỳ

Chào các con, hôm nay cô ra thêm bài tập với đủ loại kiến thức,...

1 Comments