English Test: Lớp 10 – Unit 5: INVENTIONS

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp 10 – Unit 5: Inventions – Bài test nay gồm 3 phần, Phần 1: Điền từ vào chỗ trống; Phần 2: Tìm từ đồng nghĩa; Phần 3: Tìm từ trái nghĩa.

Các con hãy điền thông tin: Họ tên, Email, Trường, Lớp trước khi bấm “Bắt đầu làm bài”. Các con sẽ có 15 phút để hoàn thành bài. Cuối bài nhớ chụp lại màn hình và gửi cho cô nhé. Chúc các con may mắn!

Lớp 10 - Unit 5: INVENTIONS

Bài test lớp 10 – Unit 5

3 thoughts on “English Test: Lớp 10 – Unit 5: INVENTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *