English Test: Lớp 10 – Unit 4: For Better Community

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp 10 – Đây là bài Unit 4: For Better Community Các con hãy điền thông tin: Họ tên, Email, Trường, Lớp trước khi bấm “Bắt đầu làm bài”.

Các con sẽ có 15 phút để hoàn thành bài. Trước khi làm hãy điền thông tin và cuối bài nhớ chụp lại màn hình và gửi cho cô nhé. Chúc các con may mắn!

Lớp 10 - Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Bài test ôn thi Đại Học trên Linh Vu English – Target 9+

2 thoughts on “English Test: Lớp 10 – Unit 4: For Better Community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *