English Test: Lớp 10 – Bài Giữa Kỳ Minitest 2

Chào các con, hôm nay cô ra thêm bài tập với đủ loại kiến thức, không chỉ mỗi từ vựng. Bài Mini-test English Test: Lớp 10 – Bài Giữa Kỳ Minitest 2 là bài ôn tập giữa kỳ của các con, hãy làm cho tốt nhé. Đừng quên điền thông tin của các con trước khi làm bài nhé.

Chúc các con may mắn!

GRADE 10 – SEMESTER 1 – MID-TERM TEST

MINI TEST 5

4 thoughts on “English Test: Lớp 10 – Bài Giữa Kỳ Minitest 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *