Category Archives: Thư Viện Tiếng Anh

NHỮNG TỪ DỄ NHẦM LẦN (P2)

Tiếp tục phần trước, ở phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu những từ...

NHỮNG TỪ DỄ NHẦM LẪN (P1)

Tiếng Anh cũng có rất nhiều những từ “na ná” nhau, làm người học rất...

KĨ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC – HIỂU

Bài đọc – hiểu là một dạng bài tập luôn xuất hiện trong các đề...

TỪ LOẠI – BÀI TẬP ĐIỀN TỪ

Sau các bài học lý thuyết, chúng ta sẽ cùng làm bài tập về từ...

TỪ LOẠI – TRẠNG TỪ VÀ GIỚI TỪ

Những thành viên cuối cùng của gia đình Từ loại mà Linh Vu English muốn...

TỪ LOẠI – ĐỘNG TỪ VÀ TÍNH TỪ

Ở bài học trước, chúng ta đã học về danh từ, vậy hôm nay chúng...

TỪ LOẠI – DANH TỪ

Từ loại là một đề tài mang tính nền tảng đối với mọi ngôn ngữ,...

CẤU TRÚC ‘BE/ GET USED TO VING’ VÀ ‘USED TO V’

Ba cấu trúc này nghe qua có vẻ từa tựa nhau phải không, vậy thực...

CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ (P2)

Làm thế nào để diễn tả kết quả hoặc sự nhượng bộ của một hành...

CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ (P1)

Một cách vô cùng đơn giản và được ưa chuộng để bày tỏ mục đích,...

SO SÁNH (P2)

Ở bài trước, chúng ta đã học về các dạng rất cơ bản của so...

SO SÁNH (P1)

Trong mọi ngôn ngữ mà con người vẫn đang hằng ngày sử dụng trên thế...