Bài Mini Test Lớp 7A – 23/02/2021

Bài mini test đầu giờ này dành cho lớp 7A – Linh Vu English buổi tối ngày 23/02/2021. Bài gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm + viết lại câu, với thời gian làm bài là 20′.

Nhập họ tên, lớp và giáo viên để làm bài.

Ô này không được để trống.
Ô này không được để trống.

Leaderboard: MINI TEST 7A 23/02/2021

maximum of 35 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *