Bài Mini Test Lớp 12B – 28/02/2021

Bài mini test đầu giờ cho các bạn lớp 12B buổi ngày 28/02/2021 – Linh Vu English. Bài gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian làm bài là 20 phút.

Điền họ tên, lớp, giáo viên để bắt đầu làm bài.

Ô này không được để trống.
Ô này không được để trống.

Leaderboard: MINI TEST 12B CN - 28/02/2021

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *