Mini Test Lớp 11B – 01/03/2021

Đây là bài Mini test dành cho lớp 11B – Buổi ngày 01/03/2021 – Bài gồm 15 câu trắc nghiệm và thời gian làm bài là 10 phút.

Điền Họ tên, Lớp – Giáo viên để bắt đầu làm bài.

Ô này không được để trống.
Ô này không được để trống.

Leaderboard: MINI TEST 11B 01/03/2021

maximum of 15 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *