English Test: Lớp 10 – Unit 3: Music

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp 10 – Đây là bài Unit 3: Music – Từ vựng liên quan đến âm nhạc. Các con hãy điền thông tin: Họ tên, Email, Trường, Lớp trước khi bấm “Bắt đầu làm bài”.

Đừng quên điền thông tin ở cuối bài và gửi để lưu điểm lại nhé các con!

Lớp 10 - Unit 3: MUSIC

Điền tên và email để bắt đầu làm bài

2 thoughts on “English Test: Lớp 10 – Unit 3: Music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *