English Test: Lớp 10 – Unit 1: Family Life

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp 10 – Đây là bài Unit 1: Family Life. Các con hãy điền thông tin: Họ tên, Email, Trường, Lớp trước khi bấm “Bắt đầu làm bài”.

Đừng quên điền thông tin ở cuối bài và gửi để lưu điểm lại nhé các con!

Lớp 10 - Unit 1: Family Life

Điền tên và email để bắt đầu làm bài

One thought on “English Test: Lớp 10 – Unit 1: Family Life

  1. Lê Nhật Anh says:

    Con làm xong bài ktra r nhưng quên k cap màn hình điểm lại để comment lên post FB thì bâyh phải làm ntn ạ 🙁 ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *